OMT-fysioterapeut

OMT-fysioterapeuter diagnostiserar problem från det neuro-muskulo-skelettala rörelsesystemet. Utifrån bedömning kan
behandlingen bestå av manipulation, mobilisering, träning/motorisk kontroll, smärtlindring samt råd och vägledning i rehabilitering. 

Fysioterapeut Emma Söderström

Fysio Emma AB drivs av fysioterapeut Emma Söderström, specialist i Ortopedisk manuell terapi (OMT). © 2020 | Fysio Emma Söderström AB