Företag

Som företagare är det viktigt med kostnadseffektiv behandling som ger långvariga resultat och förebygger återfall.

På Fysio Emma AB får dina anställda ett snabbt omhändertagande där fokus i behandlingen är att minska funktionsnedsättning/smärta samt att förebygga återkommande symtom och funktionsnedsättningar.© 2020 | Fysio Emma Söderström AB