Fysioterapi & OMT

Fysioterapi (sjukgymnastik)
Fysioterapeuter har unik kunskap om hur fysisk aktivitet leder till rörlighet och hälsa utifrån din fömåga. Varje människas individuella förutsättningar står i centrum när vi fysioterapeuter gör vår professionella bedömning.

OMT (Ortopedisk manuell terapi)
OMT är ett specialistområde inom Fysioterapi och innefattar en grundlig undersökning och fastställande av en funktionsdiagnos. Utifrån funktionsdiagnosen genomförs sedan individanpassad behandling. OMT fysioterapeuter behandlar bl.a. akuta och långvariga smärtproblem, skador och sjukdomar i rörelsesystemet utifrån ett biopsykosocialt synsätt.

Behandlingen kan bestå av motorisk kontroll träning/stabiliseringsträning, rörelseökande behandling (t.ex. manipulering och mobilisering), rådgivning, träning i förebyggande syfte eller efter skada/sjukdom och smärtlindrande behandling av olika former. 

För att få en långvarig effekt av behandlingen är det viktigt att diagnositisera orsaken till smärta och funktionsnedsättning.© 2020 | Fysio Emma Söderström AB