Presentation

Fysio Emma AB
Fysio Emma AB startades 2013 av fysioterapeut Emma Söderström. Kliniken är specialiserad inom OMT (Ortopedisk manuell terapi) som är ett specialistområde inom fysioterapi (sjukgymnastik). Läs mer om OMT HÄR

Kliniken har hög kompetens inom rehabilitering av sjukdomar och skador på rörelse-stödjeorganen, neurologiska åkommor och andra smärttillstånd. För att få en långvarig effekt av behandlingen är det viktigt att diagnostisera orsaken till smärta och funktionsnedsättning. Det är också viktigt att patienten får verktyg och information får att upprätthålla effekten av behandlingen.

Kliniken har ett bra samarbete med olika uppdragspartners inom primär- och specialistvård. 


Fysioterapeut Emma Söderström
Emma

  • Sjukgymnastexamen, 2005 Umeå universitet 

  • OMT steg 2, 2008 Umeå

  • OMT steg 3, 2010 Stockholm

  • Masterutbildning i sjukgymnastik med inriktning Ortopedisk manuell terapi, Luleå tekniska universitet (inkl. OMT steg 3, 2015)

  • Godkänd specialist OMT, 2017

  • Övriga kurser: Kinetic Control, idrottsmedicin

 

Emma har arbetat som fysioterapeut sedan 2005 - på hälsocentral men i huvudsak som privatpraktiserande fysioterapeut.

Emma arbetar även med utbildning för studenter inom OMT i privat regi samt har också undervisat via Umeå universitet. Hon blev godkänd OMT steg 1 lärare 2015 & OMT steg 2 lärare 2019.

Emma är dessutom styrelsemedlem i Sektionen får Ortopedisk manuell terapi, som är den största sektionen för svenska fysioterapeuter/sjukgymnaster.

© 2020 | Fysio Emma Söderström AB