Kan barn träna sig till bättre kondition?

Intressant läsning för föräldrar och tränare till barn och ungdomar.
http://tranarpasset.com/2015/06/23/kan-barn-trana-sig-till-battre-kondition/ 

© 2020 | Fysio Emma Söderström AB