Träning med sjukgymnast lindrar whiplash-skadan bäst

Att träna under ledning av fysioterapeut och med fokus på de djupaste nackmusklerna. Det är den bästa behandlingen vid långvariga besvär av whiplash-skada. Den är också samhällsekonomiskt mest kostnadseffektiv, enligt forskning vid Linköpings universitet.

http://halsorapporten.nu/?p=4288 

© 2020 | Fysio Emma Söderström AB